Годишни Награди
за Строителство за 2019г

809 завършени сгради
3,446,938м2 на завършените сгради
885 инвеститори
447 архитекти
971 строители
253 консултанти

* Данни за завършеното строителство през 2019 г.

Диамантен партньор:

systech

Платинени партньор:

Schneider
Unicredit Bulbank

Златни партньор:

Милкана
Ikor
Signify
Post Bank
Post Bank Rollplast ABB Bulgaria

Сребърни партньори:

Теразид
Легранд

С подкрепата на цялата индустрия в това число:

Камара на Строителите в България Съюз на Архитектите в България Камара на инженерите в инвестиционното проектиране Българска Асоциация на архитектите и инженерите консултанти Съюз на строителните инженери в българия Национална асоциация на строителните предприемачи
Асоциация на търговците на едра строителна техника Българска Асоциация за изолации в строителството Българската фасилити мениджмънт асоциация Камара на инженерите по ГЕОДЕЗИЯ Национално Сдружение Недвижими Имоти

Медийни партньори:

Investor Investor mail.bg

Годишни Награди за Строителство 2
Гранд Победители 2019


Инвеститор на годината 2019


Галерия Варна

РЗП: 109 122 кв.м.
Проектант на Годината 2019


Иво Петров Архитекти

РЗП: 282 209 кв.м.
Строител на годината 2019


Планекс

РЗП: 153 172 кв.м.
Консултант / Надзор на Годината 2019


ММВ Инженеринг

РЗП: 333 109 кв.м.


Годишни Награди за Строителство М2
победители за 2019г в категориите по функционално предназначение на сградата


Победители в категорията Ваканционно селище на 2019 са:
Инвеститор

Алюр Инвест
РЗП: 23 312 кв.м.
Проектант

Амфион
РЗП: 23 312 кв.м.
Строител

Тоан
РЗП: 23 312 кв.м.
Консултант/Надзор

Нормис
РЗП: 23 312 кв.м.
Победители в категорията Специализирани сгради на 2019 са:
Инвеститор

Диел Скул Пропъртийс
РЗП: 9 757 кв.м.
Проектант

Иво Петров Архитекти
РЗП: 9 757 кв.м.
Строител

Пайп
Систем
РЗП: 9 757 кв.м.
Консултант/Надзор

СМ Контрол

РЗП: 9 757 кв.м.
Победители в категорията Атракционни и спортни сгради на 2019 са:
Инвеститор

Софийски Имоти

РЗП: 2 893 кв.м.
Проектант

Калистратов Груп с р-л арх. Момчил Петров
РЗП: 2 893 кв.м.
Строител

Калистратов Груп

РЗП: 2 893 кв.м.
Консултант/Надзор

Трансконсулт БГ

РЗП: 2 893 кв.м.
Победители в категорията Промишлена/складова сграда на 2019 са:
Инвеститор

ЮСК Бул

РЗП: 98 231 кв.м.
Проектант

Иво Петров Архитекти
РЗП: 207 642 кв.м.
Строител

Микс-Констръкшън
РЗП: 108 711 кв.м.
Консултант/Надзор

ММВ Инженеринг
РЗП: 135 169 кв.м.
Победители в категорията Офис сграда на 2019 са:
Инвеститор

Адванс Бизнес Център ЕАД
РЗП: 28 848 кв.м.
Проектант

Планинг

РЗП: 28 848 кв.м.
Строител

Планекс

РЗП: 31 061 кв.м.
Консултант/Надзор

ММВ Инженеринг
РЗП: 51 500 кв.м.
Победители в категорията Търговска сграда на 2019 са:
Инвеститор

Галерия Варна

РЗП: 109 122 кв.м.
Проектант

Студио-17,5-С

РЗП: 109 122 кв.м.
Строител

Планекс

РЗП: 109 122 кв.м.
Консултант/Надзор

К

Корект Консулт 55

РЗП: 109 122 кв.м.
Победители в категорията Xотел/Xотелски комплекс на 2019 са:
Инвеститор


Тера Тур Сeрвиз


РЗП: 42 357 кв.м.
Проектант

Вамос арх. Деян Дечев и арх. Николай Симеонов
РЗП: 42 357 кв.м.
Строител


Джи Пи Груп


РЗП: 42 357 кв.м.
Консултант/Надзор


Ен Ар Консулт


РЗП: 42 357 кв.м.
Победители в категорията Жилищна сграда/група на 2019 са:
Инвеститор

Интерсервиз Узунови
РЗП: 67 173 кв.м.
Проектант

Старх

РЗП: 70 488 кв.м.
Строител

ИСУ Инвест

РЗП: 67 173 кв.м.
Консултант/Надзор

ММВ Инженеринг
РЗП: 138 566 кв.м.

Годишни Награди за Строителство М2
победители в категориите по региони


Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Благоевград на 2019 са:
Инвеститор


АББ България
РЗП: 7 400 кв.м.
Проектант


Архитектурно Дизайнерско Студио
РЗП: 7 400 кв.м.
Строител


Монолит 21 - Андонов и Захов
РЗП: 7 400 кв.м.
Строителен надзор

Е


Експрес Консулт ЕООД
РЗП: 7 400 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Бургас на 2019 са:
Инвеститор

Тера Тур
Сeрвиз
РЗП: 42 357 кв.м.
Проектант

Вамос

РЗП: 42 357 кв.м.
Строител

Джи Пи
Груп
РЗП: 42 357 кв.м.
Строителен надзор

Ен Ар
Консулт
РЗП: 42 357 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Варна на 2019 са:
Инвеститор

Галерия
Варна
РЗП: 109 122 кв.м.
Проектант

Студио 17,5-С

РЗП: 109 122 кв.м.
Строител

Планекс

РЗП: 121 824 кв.м.
Строителен надзор

К

Корект
Консулт 55
РЗП: 117 889 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Велико Търново на 2019 са:
Инвеститор


Илстрой
РЗП: 12 264 кв.м.
Проектант

Матис
архитектурно бюро
РЗП: 16 877 кв.м.
Строител


Илстрой
РЗП: 12 264 кв.м.
Строителен надзор

И

Иветпроект – СТ

РЗП: 12 264 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Видин на 2019 са:
Инвеститор

А
Атанас
Пламенов – 2014
РЗП: 1 245 кв.м.
Проектант


Койнови
РЗП: 1 245 кв.м.
Строител

С

Строй
Монтаж 1
РЗП: 1 245 кв.м.
Строителен надзор

С

Сюд - Ест -
Стойчо Маринов
РЗП: 1 245 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Враца на 2019 са:
Инвеститор

Практикер
Ритейл
РЗП: 7 500 кв.м.
Проектант

Атек-ВД

РЗП: 7 500 кв.м.
Строител

А

Авто Строй

РЗП: 7 500 кв.м.
Строителен надзор

Ес Джи Ем
Консулт
РЗП: 7 500 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Габрово на 2019 са:
Инвеститор

Лъки
Строй 2011
РЗП: 2 703 кв.м.
Проектант

Архотектурно
Бюро Вълеви
РЗП: 2 703 кв.м.
Строител

Лъки
Строй 2011
РЗП: 2 703 кв.м.
Строителен надзор

Р

Ретем

РЗП: 2 703 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Добрич на 2019 са:
Инвеститор

Добруджа
Билдинг
РЗП: 4 564 кв.м.
Проектант

А

Ателие
Емилия Добрева
РЗП: 4 564 кв.м.
Строител

Добруджа
Билдинг
РЗП: 4 564 кв.м.
Строителен надзор

Жилфонд
Инвест
РЗП: 4 564 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Кърджали на 2019 са:
Инвеститор

Интернешънъл
Пауър Съплай
РЗП: 8 224 кв.м.
Проектант

Иво Петров
Архитекти
РЗП: 8 224 кв.м.
Строител

Бараж
Груп
РЗП: 8 224 кв.м.
Строителен надзор


Екоинженеринг
РЗП: 8 224 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Кюстендил на 2019 са:
Инвеститор

Витал

РЗП: 6 615 кв.м.
Проектант

Георгиев
Дизайн Студио
РЗП: 6 615 кв.м.
Строител


Дарсас
РЗП: 6 615 кв.м.
Строителен надзор

Т

Туско

РЗП: 6 615 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Ловеч на 2019 са:
Инвеститор

Калинел

РЗП: 14 906 кв.м.
Проектант

Дизайн
арт КиК
РЗП: 14 906 кв.м.
Строител

Е

Евробулпроджект

РЗП: 14 906 кв.м.
Строителен надзор

Н

НИКА –
Нина Христова
РЗП: 14 906 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Монтана на 2019 са:
Инвеститор


Берг Монтана Фитинги
РЗП: 7 700 кв.м.
Проектант


Триада Инженеринг ООД
РЗП: 7 700 кв.м.
Строител


Триада Инженеринг ООД
РЗП: 8 300 кв.м.
Строителен надзор

С

Стив ЕТ –
Стоянка Иванова
РЗП: 7 700 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Пазарджик на 2019 са:
Инвеститор

Биовет

РЗП: 36 400 кв.м.
Проектант

Химпроект
Девня
РЗП: 32 000 кв.м.
Строител

Главболгарстрой

РЗП: 36 400 кв.м.
Строителен надзор

Б

Божилов

РЗП: 32 000 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Перник на 2019 са:
Инвеститор

Виена Билдинг
Груп ООД
РЗП: 7 608 кв.м.
Проектант


Пулсарх
ВМ ЕООД
РЗП: 7 608 кв.м.
Строител

ПроЕвоИнвест
ООД
РЗП: 7 608 кв.м.
Строителен надзор

С

Стройнадзор
– Перник
РЗП: 7 608 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Плевен на 2019 са:
Инвеститор

Хоризонт
Иванов
РЗП: 21 313 кв.м.
Проектант

Иво Петров
Архитекти
РЗП: 21 313 кв.м.
Строител

Хоризонт
Иванов
РЗП: 21 313 кв.м.
Строителен надзор


Експрес инженеринг ЕООД
РЗП: 21 313 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Пловдив на 2019 са:
Инвеститор

Кауфланд България
ЕООД енд Ко
РЗП: 40 000 кв.м.
Проектант

Ер Те
Консулт
РЗП: 42 207 кв.м.
Строител


ИСА-2000
РЗП: 40 000 кв.м.
Строителен надзор

Е

Евро
Контрол
РЗП: 42 357 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Разград на 2019 са:
Инвеститор

Хан
Аспарух
РЗП: 23 650 кв.м.
Проектант

Архитаб,
Кондера
РЗП: 23 650 кв.м.
Строител

Монтаж Строителни
Конструкции
РЗП: 11 825 кв.м.
Строителен надзор

Г

Гарант-ВВ

РЗП: 23 650 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Русе на 2019 са:
Инвеститор

Витте Аутомотив
България
РЗП: 11 000 кв.м.
Проектант

Архитектурно
Дизайнерско Студио
РЗП: 11 000 кв.м.
Строител

Кордеел
България
РЗП: 11 000 кв.м.
Строителен надзор


Маклер 96
РЗП: 11 000 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Силистра на 2019 са:
Инвеститор

Община Силистра
РЗП: 1 603 кв.м.
Проектант


Ава Дизайн
РЗП: 1 603 кв.м.
Строител

Солей 06
РЗП: 1 603 кв.м.
Строителен надзор

С

Строй-Арт
РЗП: 1 603 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Сливен на 2019 са:
Инвеститор

Палиррия
България
РЗП: 4 080 кв.м.
Проектант


ДБ2
РЗП: 5 315 кв.м.
Строител


СК Билдинг
РЗП: 4 080 кв.м.
Строителен надзор


Геодет ЕООД
РЗП: 4 080 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Смолян на 2019 са:
Инвеститор

Община
Смолян
РЗП: 1 544 кв.м.
Проектант

У

Униарх ЕООД –
арх. Антон Тодоров
РЗП: 1 544 кв.м.
Строител


Дюлгер ООД
РЗП: 1 544 кв.м.
Строителен надзор

В
Ви Ви Ай
Солюшънс
Инженеринг
РЗП: 1 544 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион София – област на 2019 са:
Инвеститор


ЮСК Бул
РЗП: 98 231 кв.м.
Проектант

Иво Петров
Архитекти
РЗП: 107 631 кв.м.
Строител


Микс-Констръкшън
РЗП: 104 731 кв.м.
Строителен надзор


ММВ Инженеринг
РЗП: 98 231 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион София - град на 2019 са:
Инвеститор

Билд Инвест
България
РЗП: 35 014 кв.м.
Проектант

Иво Петров
Архитекти
РЗП: 97 220 кв.м.
Строител

Контракт
сити
РЗП: 31 311 кв.м.
Строителен надзор


ММВ Инженеринг
РЗП: 234 352 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Стара Загора на 2019 са:
Инвеститор


Елина АД
РЗП: 8 584 кв.м.
Проектант

Архитектурно Бюро
Авангард ООД
РЗП: 16 766 кв.м.
Строител

Лесо
Инвест
РЗП: 9 150 кв.м.
Строителен надзор


Лифо
РЗП: 12 424 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Търговище на 2019 са:
Инвеститор

П

Петрови-2011

РЗП: 4 155 кв.м.
Проектант

В

арх. Вичка
Стоянова
РЗП: 4 155 кв.м.
Строител

Изотрон
Инженеринг
РЗП: 4 155 кв.м.
Строителен надзор

С

Си Ви Ем
Консулт
РЗП: 4 155 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Хасково на 2019 са:
Инвеститор


Пергостил
РЗП: 2 708 кв.м.
Проектант

С
Студио
Архитектура -
Томи Томов
РЗП: 2 708 кв.м.
Строител


ВиК – Бунар
РЗП: 2 708 кв.м.
Строителен надзор

Г

Гарант 2000

РЗП: 2 708 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Шумен на 2019 са:
Инвеститор

Сарк
България
РЗП: 8 866 кв.м.
Проектант

А

Агора – арх.
Светлозар Тузсузов
РЗП: 8 866 кв.м.
Строител

Кордеел
България
РЗП: 10 611 кв.м.
Строителен надзор

С

СНИК

РЗП: 14 274 кв.м.
Победителите с най-големи обеми и изпълнени обекти в Регион Ямбол на 2019 са:
Инвеститор

Стандарт-91
РЗП: 5 778 кв.м.
Проектант

П

План 2Д
РЗП: 5 778 кв.м.
Строител

Стандарт-91
РЗП: 5 778 кв.м.
Строителен надзор

Н

Надзор Инвест
РЗП: 5 778 кв.м.


Виж победителите от 2021

Виж победителите от 2020

Виж архив от предходни години

Нашата мисия

Да се покаже мащабният положителен икономически ефект от строително-инвестиционния пазар за цялата икономика на страната, за всяко семейство, за всяко дете на България.

Завършено строителство в кв.м. РЗП през 2018 г. спрямо 2017 г.

Икономически ефект от високото строителство - Финансови потоци генерирани от завършените сгради през 2018 г

Преки финансови потоци*

5.76 млрд.

5.34% От БВП за 2018г.


Косвени финансови потоци

10.83 млрд.

10.04% От БВП за 2018г.

* реализацията на строителство се осъществява за различен период от време, като преките финансови потоци се разпределят в този период

7

НОВИ
детски
градини

4

НОВИ
образователни
сгради

Завършено строителство кв.м. РЗП за 2018г. по региони

Завършено строителство по тип сграда в кв.м. РЗП за 2018г.

Организатор

BCC
Организатор на събитието е Болкан Кънсалтънси Център ЕООД.
Вече 18 години компанията поддържа Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции – BCC.bg

За контакти

+359 (0)897 846 268;
+359 (0)897 846 267;

Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции – www.bcc.bg е най-голямата база данни със сгради, инвеститори, проектанти, изпълнители и консултанти в България. За 18 години дейност в регистъра има над 21 500 проекта, над 11 800 профила на инвеститори, 3 000 профила на проектанти, 4 910 профила на изпълнители и 945 профила на консултанти.